Logo Buro Root nt
 

zakelijke begeleiding en organisatie voor kunst en cultuur

Buro Root is een gespecialiseerd bedrijf dat zich richt op kunstenaars-ondernemers, mensen die creŰren in de breedste zin des woords.
De bedrijfswerkzaamheden bestaan uit vier onderdelen:
    - de zakelijke begeleiding van kunstenaars;
    - behulpzaam zijn bij de carriŔreontwikkeling van kunstenaars;
    - bedenken, realiseren en organiseren van faciliteiten, podia en culturele activiteiten;
    - adviseren van kunstinstanties op projectbasis.
Deze vier verschillende activiteiten ondersteunen elkaar, vullen elkaar aan en geven meer flexibiliteit en continu´teit binnen het bedrijf.

Buro Root is van mening dat haar ruime werkervaring, kennis van het werkgebied en passie voor kunst de juiste basis vormen van deze coaching en zakelijke begeleiding op maat, die zich hoofdzakelijk zal richten op kunstenaars.


business management and organisation for the arts and leisure

Buro Root is a specialized company that focuses on artists as entrepeneurs (independent contractors), creative people in the widest sense of the word. The company-activities contain four main components:
   - business management for artists;
   - assistance with the career-development of artists;
   - creating, realising and organising of facilities, stages and cultural activities;
   - advising of cultural and arts institutions on a projectbase.
These four distinct activities support eachother, complement eachother and give more flexibility and continu´ty in the company.

Buro Root holds the view that her broad experience, knowledge of the field and passion for the arts form the right base of this coaching and business management made to size, which will mainly focus on artists.


Copyright © Buro Root     Special Thanks to Iron Spider for teaching me design and all the assistance.